*** Заявки ***

 

Попълнете и изпратете

(ако желаете заедно с демозапис/линк и рекламните материали).

ИЗТЕГЛЕТЕ

 

Заявките за участие се приемат до 01.09.2018 г. на адрес:

 

5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ул. Баба Мота 15

Сдружение "Сребърна Янтра 2003"

Румяна Начева

или на е-mail:

silver_yantra@abv.bg

 

 

web design